Latest photo album - Beep.com
Giống chuối cấy mô
Giống chuối cấy mô là giống sạch bệnh cho năng suất cao phù hợp với nhiều loại đất trồng tại nước ta
Trận Cầu Tâm Điểm
Trận cầu tâm điểm tại: http://soikeobongda.com
 
 
Album "Giống chuối cấy mô"
(Page 1 by 2)
buồng chuối nặng gần 60kg
chuối trong giai đoạn thu hoạch
Buồng chuối cho quả to đều đẹp
xử lý chuối xuất khẩu
vườn chuối trong giai đoạn thu hoạch
6002372_s.jpg
6002373_s.jpg
trồng chuối tiêu hồng xuất khẩu
chuối tiêu hồng thị trường mới
next
Album: Giống chuối cấy mô
Homepage: http://trongchuoicaymo.beep.com
Description: Giống chuối cấy mô là giống sạch bệnh cho năng suất cao phù hợp với nhiều loại đất trồng tại nước ta
Yo want your own website with photoalbum, free of charge? Sign up now!
buồng chuối nặng gần 60kg
buồng chuối nặng gần 60kg

Voting: 1*2*3*4*5* 0.0 Scores /